Σεμινάρια Ελαιολάδου

Seminars

18 Μαρ Σεμινάρια Ελαιολάδου

Νέα σειρά Σεμιναρίων Ελαιολάδου
πιστοποιημένων από την TÜV Rheinland HELLAS

Παρακολουθείστε την νέα, ανανεωμένη σειρά Σεμιναρίων Ελαιολάδου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από 01/01/2015 από το φορέα TÜV Rheinland Hellas, σύμφωνα με τις διαδικασίες της και τις προδιαγραφές της. Η TÜV Rheinland Hellas είναι μέλος του TÜV Rheinland Croup, ενός από τους μεγαλύτερους φορείς επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Σεμινάρια Ελαιολάδου OliveOilSeminars.com οργανώνονται από το 2004 από τον Βασίλη Φραντζολά, δοκιμαστή και σύμβουλο ελαιολάδου, M.Sc. Food Policy. Απευθύνονται σε παραγωγούς, τυποποιητές, επαγγελματίες του χώρου η νέους εξαγωγείς αλλά και σε απλούς φίλους του ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα σεμινάρια καλύπτουν σε βάθος  όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται να αποκτήσουν όσοι θέλουν να:

  • ασχοληθούν αποτελεσματικά με την καλλιέργεια ελαιώνων
  • μάθουν τις τεχνικές και τις διαδικασίες για την παραγωγή υψηλής ποιότητος εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι και την τυποποίηση
  • αποκτήσουν τις γνώσεις και την τεχνική πως να αξιολογούν οργανοληπτικά τα παρθένα ελαιόλαδα βρίσκοντας τα θετικά τους χαρακτηριστικά η και τα ελαττώματα τους.

Στους δύο τελείως ανεξάρτητους μεταξύ τους κύκλους (συνολικά 18 ώρες) παρέχονται οι όλες οι απαραίτητες γνώσεις για:

  1. Τις σωστές καλλιεργητικές πρακτικές (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση) ώστε να επιτευχθεί υψηλή απόδοση ελαιώνων και παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.
  2. Τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, που οφείλονται και πως βελτιώνονται.
  3. Λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση των πλέον σύγχρονων διαδικασιών στο ελαιοτριβείο για παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου όπως εφαρμόζονται σήμερα στις πρωτοπόρες τεχνολογικά χώρες Ιταλία και Ισπανία. Τα σημεία που θέλουν προσοχή και η σημασία τους στην ποιότητα του ελαιολάδου.
  4. Οι μέθοδοι και τεχνικές για την αποθήκευση – συντήρηση του ελαιολάδου για μακρόχρονη διατήρηση των χαρακτηριστικών του.
  5. Η μεθοδολογία της οργανοληπτικής αξιολόγησης (τα τρία θετικά χαρακτηριστικά και τα συνήθη ελαττώματα). Που οφείλεται κάθε ελάττωμα του ελαιολάδου. Δοκιμές και αξιολόγηση βραβευμένων prime ελαιολάδων από Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Ελλάδα.
  6. Δοκιμές και αξιολόγηση βραβευμένων prime ελαιολάδων από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία.
  7. Ολη η απαραίτητη προετοιμασία και οι διαδικασίες για εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου, κοστολόγηση φιάλης, προωθητικές πρακτικές, Οι αρχές του branding.

 

Πηγή